Corona sjuk - om jag blir inlagd -ensam

Jag lever ensam. Har autism och få vänner. Om jag blir svårt sjuk i Corona och inte kan betala mina räkningar, rent praktiskt, dvs jag har ekonomi, men kan ej utföra handlingen att gå in på internetbanken och betala till boende mm. Vad händer då? Kommer kronofogden att vräka mig när jag är på sjukhus?

Tack för en bra sida.

Me

Kommentarer

Hej!
Det var en bra fråga. Klokt av dig att vara förutseende ifall något kan hända.

Om du har autism kanske du har någon på habiliteringen som kan ge tips, de kan ha hört frågan tidigare och vet vad som kan göras.

En sak du kan göra är att se till att alla viktiga räkningar går på autogiro, på så sätt behöver du inte gå in på internetbanken varje månad. Framförallt hyran kan vara bra om den blir betald automatiskt.

Det går inte att svara på vad som kan hända ifall man blir sjuk, det beror på vilka räkningar man har och vem som är ens hyresvärd. Men om det är uppenbart för sjukhuspersonal att en patient är så pass sjuk att den inte kan sköta sin ekonomi har de ansvar att anmäla detta till Överförmyndarenheten, som i sin tur kan besluta om hjälp och stöd.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter