Byte av socialsekreteare

Hej!

Vad krävs för att kunna få byta sin handläggare på ekonomiskt bistånd?

Fatme

Kommentarer

Hej!
Det är ingen rättighet att byta handläggare, men kan vara rimligt ibland. Du behöver berätta för din handläggare eller dennes chef om att du vill byta. De kommer att ge besked om det är möjligt, och om ni inte kommer överens kan de informera dig vart du kan lämna in klagomål om du så vill.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter