Har haft social bedrag bkev nekad i april .pågrund att jag valt va någe annanstans pågrund av corona .

Kan ja söka socialbidrag om jag är i annan stad .träffat någon

Carro69

Kommentarer

Hej
Tack för din fråga!

Om jag har förstått det rätt så har du valt att flytta någon annanstans på grund av corona och undrar nu om du kan ansöka om bistånd i form försörjningsstöd/socialbidrag i den kommun du befinner dig?

Du har alltid rätt att ansöka om bistånd. Ansökan utreds därefter och en prövning görs om huruvida du är berättigad till bistånd eller inte.

Det är svårt för oss att säga hur den aktuella kommunen bedömer din ansökan, men du har alltid rätt att få ett formellt beslut, antingen ett bifallsbeslut – att de alltså beviljar din ansökan och att du får försörjningsstöd, eller ett avslagsbeslut – att de bedömer att du inte har rätt till försörjningsstöd.

Du har också rätt att överklaga ett beslut du fått och som du tycker är felaktigt.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter