Vuxen son flyttat hem

Min vuxna son 38 år har flyttat hem till mig.Han blev tvungen att avsluta utlandsstudier pga Corona.
Har nu ingen inkomst.Svårt med jobb nu pga Corona. Jobbigt för mig med försörjning .Är änka o sjukpensionär.
Finns det möjlighet för honom att få hjälp till bostad o mat.?Jag bor på landet med dåliga bussförbindelser.
Svårt att åka till jobb härifrån utan bil.
Han har enskild firma och har hört att den måste läggas ned om han ska söka försörjningsstöd.Finns inga tillgångar i firman och han får lättare jobb om han har den kvar.

Magsi

Kommentarer

Hej!

Det är många som har drabbats av pandemin på olika sätt, och vi förstår att det kan vara extra tufft ekonomiskt om man förlorar sin inkomst. Du skriver att din vuxna son har studerat, men fått avbryt sina studier på grund av Covid-19 och att han nu saknar försörjning.

Försörjningsstöd är samhällets yttersta skyddsnät, när inga andra vägar till försörjning är möjligt. Vi rekommenderar att din son kontaktar socialtjänsten i den kommun som han är folkbokförd i för att lämna in en ansökan om ekonomiskt bistånd. Vilka krav som kommer ställas på honom för att han ska vara berättigad hjälp kan vi inte svara på, då det alltid görs en individuell bedömning. Vi tänker att han därför får diskutera om han kan fortsätta ha kvar sin enskilda firma med den socialsekreterare som kommer fatta beslut om hans ärende.

Du skriver att ni är bosatta på landet och då kan din son ansöka om busskort för att kunna ta sig till och från arbetsmarknadspolitiska insatser och jobbsökaraktiviteter.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter