Separation och ny bostad

Hej!
Jag vill lämna min sambo, men är rädd för hur jag ska klara mig ekonomiskt. Vi bor just nu i en gemensam lägenhet med hög hyra, där båda står på kontraktet (flyttade hit tillsammans). Jag är sjukskriven sedan en period tillbaka, och har därmed en väldigt låg inkomst. Hyresvärdarna här omkring kräver 2,5 gånger hyran i inkomst för att få skriva kontrakt, vilket för mig enbart skulle räcka till en 1:a med kokvrå. Dessutom krävs att man uppvisar inkomst för minst sex månader framåt i tiden, vilket inte är möjligt för mig då sjukskrivningen förlängs kontinuerligt. Vi har två gemensamma barn på 2 och 7 år. Jag har funderat på ev. bostadsbidrag, men kan inte ansöka innan jag fått något kontrakt men får inte heller kontrakt utan tillräckligt med inkomst. Har jag missat något som kan hjälpa mig framåt? Hur jag än vrider och vänder på det känner jag mig så låst i situationen, då jag är beroende av min sambos lön.

Orolig mamma

Kommentarer

Hej!

Vi uppfattar det som att du har bestämt dig för att separera och du är orolig för din boendesituation efter separationen utifrån din ekonomi. Du funderar över olika alternativ.

Du beskriver att hyresvärdar i din närhet kräver att man uppvisar en inkomst på 2,5 gånger hyran. Ett råd till dig är att kolla på Malmös kommunala bostadskö www.boplatssyd.se där flera hyresvärdar lägger ut lediga bostäder. Hyresvärdar har olika inkomstkrav, vissa på 1,5 ggr hyran. En del hyresvärdar kan istället för inkomstkrav accepterar en deposition motsvarande två till tre månaders hyra.

Om din ekonomi inte räcker till kan du ansöka om försörjningsstöd. I vissa fall skriver socialtjänsten intyg om att man erhåller inkomst i form av försörjningsstöd samt att hyreskostnaderna beviljas. Prövningen görs alltid individuellt utifrån de omständigheterna som råder. Vi föreslår att du tar kontakten med socialtjänsten i det område där du bor för att få råd och stöd.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter