Socialsekreterare slutar

Hej!
Är socialtjänsten skyldig att informera mig om min socialsekreterare slutat?
Nu är det andra gången en socialsekreterare slutar som har hand om mitt ärende utan att någon informerar mig om detta, utan jag får efterlysa denna i flera led och i veckor gå utan vetskap om att hen slutat. Och funderat varför jag inte får kontakt, svar på frågor eller möten inte blir av.
Känns som om att någon kan kan typ skicka eller Mail eller sms om att detta hänt och dom kommer kontakta mig för mer info framöver, men inget. Helt tyst. Känns frustrerande då umgängen med mitt barn blir påverkade och förskjutna och jag vet inget då ingen svarar eller informerar om att hen slutat som har hand om detta och att möten ej blir av och jag väntar förhoppningsfullt på något som
Inte blir av, nu för andra gången.
Tacksam för svar
Med vänliga hälsningar ”Frustrerad”

Frustrerad

Kommentarer

Hej!

Vi kan förstå att det kan skapa frustration när man inte får viktig information om sitt ärende, så som ett byte av socialsekreterare.

Du undrar om det finns någon skyldighet för socialtjänsten att lämna information om att din socialsekreterare har slutat. Hur socialtjänsten ska handlägga ärende beskrivs och regleras i Förvaltningslag (2017:900). Där framgår att socialtjänsten ska bedriva en verksamhet som är tillgänglig för dess medborgare och att ärenden ska hanteras snabbt och smidigt. Att ge viktig information till den enskilde om dess ärende skulle man kunna anse är att vara tillgänglig.

Vi vill råda dig att hitta något sätt att återkoppla din situation till din socialbyrå, exempelvis genom ett samtal med chef.

Vi önskar dig lycka till!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter