Olycka

Hej

Jag arbetar i en lågstadieskola och har fått höra från en elev att hon var med om en fallolycka, vid fallet blev hon medvetslös, mamman tog aldrig med henne till sjukhus för undersökning. Nu berättar eleven detta för mig, då hon har ont i bland efter fallet. Bör jag göra en orosanmälan till Soc?

Orolig lärare

Kommentarer

Hej!

När du står inför en anmälan kan många tankar dyka upp. Det är lätt att bli osäker på om det är rätt sak att göra. Du kan också diskutera med en chef eller kollega om din oro för barnet.

Att anmäla oro för ett barn är ett sätt att ta ansvar för barnet och uppmärksamma socialtjänsten på situationen. Som anmälare behöver du inte vara säker på att barnet far illa, det räcker att du misstänker det. Det är socialtjänsten som ska utreda barnets situation och bedöma om barnet behöver det skydd eller stöd som de förfogar över.

Anmälningsskyldigheten i korthet innebär att du som anmälningsskyldigheten ska genast anmälan till socialtjänsten om du i din yrkesroll misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter