Får soc ta upp gamla orosanmälan

Hej vi har en utredning på gång ingen våld eller så dem ringde mig idag och berättade att dem går på gammla utredningar för falska orosanmälaningar om våld som har lagts ner men min fråga är kan soc ta upp gammla utredningar som är falska och lagts ner?

Wagwan

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som om du är orolig för att socialtjänsten skall ha öppnat upp gamla utredningar.

Om en utredning är avslutad kan socialtjänsten inte öppna den igen. Däremot skall socialtjänsten ta hänsyn till eventuell tidigare känd information när de gör bedömning om ny utredning skall inledas om ny orosanmälan inkommer.

Du skriver att tidigare utredningar inletts med anledning av falska orosanmälningar. Det kan vara så att utredningar avslutats då det inte funnits någon grund för oron men det är viktig att påtala at socialtjänsten har en skyldighet att följa upp alla anmälningar som inkommer. Ibland behövs det en ny utredning för att säkerställa att situationen inte har förändrats så att det uppstått behov av insatser från socialtjänsten.

Vi hoppas att vårt svar har varit till hjälp men vi vill även hänvisa till din ordinarie handläggare för förklaring av grunderna av att de inlett utredning.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter