Hemlös

Hej,

jag har en vän i Malmö som väntar på att få godkänt för socialt stöd, men han har ingenstans att ta vägen och sova. HAn måste sova ute, finns det ingen hjälp för några dagar som han kan få?

MVH
Niko

Niko

Kommentarer

Hej!

Din vän befinner sig av allt att döma i en svår situation. Om din vän helt saknar pengar eller ett nätverk som kan hjälpa honom så kan han kontakta socialtjänsten för att ansöka om hjälp i den akuta situationen han befinner sig i.

Rätten till bistånd regleras i 4 kap 1 § Socialtjänstlagen. Där står bland annat att
“Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv”.

Att ha någonstans att tillbringa sin dygnsvila får anses ingå i begreppet skälig levnadsnivå.
Uppmana din vän att kontakta den socialtjänst han tillhör för att ansöka om akut hjälp med boende.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter