Hjälp mig tolka riksnormen

Hej!

Behöver hjälp att tolka det här med risknormen för försörjningsstöd för att förstå om det är värt att söka. Det står att sammaboende har rätt till 5 680 kr, betyder det då för ena personen i paret eller för båda två sammanlagt? Tycker är oklart.

Mvh

Funderaren

Kommentarer

Hej!
Tack för din fråga.

Riksnormen avgör nivån på försörjningsstödet och är som ett slags minimumnivå för att täcka behov så som livsmedel, kläder, fritidsaktiviteter och så vidare. Riksnormen avgörs av regeringen varje år och år 2021 ligger den på 3160 kronor för en ensamboende och 5700 kronor för sammanboende. För hushåll om två personer räknas även med hushållskostnader på ytterligare 1130 kronor. Är man sammanboende så räknas det som att man ingår i samma hushåll, så beloppen 5700 kronor samt 1130 kronor gäller för båda två tillsammans.

Du skriver att du läst att sammanboende har rätt till en viss summa i försörjningsstöd. Försörjningsstödet beräknas utifrån den ekonomiska situation som råder i ditt hushåll. När du ansöker om försörjningsstöd så gör vanligtvis socialtjänsten en beräkning på dina utgifter samt inkomster, för att komma fram till om du ligger på överskott eller underskott. Om du ligger på ett underskott så kan du vara berättigad ekonomiskt bistånd, men det belopp som du då blir berättigad räknas utifrån ditt underskott.

Du har alltid rätt att ansöka om bistånd och få ett beslut. Ansökan ska handläggas skyndsamt, men det finns ingen regel om exakt hur många dagar handläggningen får ta.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter