Bör jag göra en orosanmälan om mina grannar?

Jag är orolig över att barnen i grannens familj far illa. Barnen är mellan 8-12 år. Jag misstänker att föräldrarna har missbruksproblem. Varje gång jag träffar på dem luktar det alkohol lång väg, oavsett tid på dygnet eller veckodag. Ingen av dem har jobb och de har stora ekonomiska problem. De har även problem med att hålla efter sitt hus, där både hus och trädgård är överbelamrat med skräp och flera rutor saknas i fönster mm. Barnen är ofta olämpligt klädda, tex tunn jacka eller ingen jacka alls mitt i vintern.

Nu har jag sett barnen ensamma i trädgården, utan att någon vuxen setts till, då barnen sågat ner ett stort träd med en motorsåg, utan skyddskläder. Vi gick ut och stoppade dem och då kom även pappan i familjen ut och hjälpte barnen såga ner trädet, men händelsen oroade mig mycket!

Jag känner mig som en spionerande och misstänksam granne, men jag kan inte låta bli att känna mig mycket orolig för hur barnen har det! Jag tror att eftersom föräldrarna saknar inkomst så har de säkert någon form av försörjningsstöd och jag tror att skolan mycket väl känner till barnens hemsituation då familjen är välkänd i omgivningen. En äldre tonårig dotter i familjen dog nyligen av en överdos. Jag skulle bli ytterst förvånad om familjen inte redan har kontakt med socialen. Gör det då någon skillnad om jag också anmäler? Uppenbarligen är situationen i familjen inte så bra, även om soc förmodligen är inkopplad. Vad gör socialtjänsten i fall som dessa för att hjälpa familjen? Vad kan vi som grannar göra?

Anonym granne

Kommentarer

Hej!
Ett stort tack för att ni bryr er. Det är så viktigt att barn och ungdomar blir sedda och uppmärksammade.

Du beskriver att barnen går tunt klädda i vinterkyla och att de använt motorsåg utan närvaro av vuxen samt att föräldrarna varje gång du ser dem luktar alkohol och det finns äldre syskon som dött av överdos. Detta sammantaget är mycket oroväckande och vi tänker att det är viktigt att detta kommer till socialtjänstens kännedom. Även om socialtjänsten har kontakt med familjen kan det vara information som inte är känd sen tidigare.

När en anmälan kommer till socialtjänsten görs en första skyddsbedömning för barnen. Därefter görs en förhandsbedömning om utredning ska inledas eller inte.

Socialtjänsten arbetar framförallt med frivilliga insatser. Det kan till exempel vara insatser till föräldrar som behöver stöd i föräldrarollen eller missbruksvård. Det finns också hjälp och stöd för barn och ungdomar som lever i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa.

Om familjen inte på frivillig väg tar emot den hjälp och det stöd som behövs för att säkerställa att barnen inte far illa eller hindras i sin utveckling finns möjligheter till tvångsåtgärder såsom LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Men då ska först alla möjligheter till frivilliga insatser prövats.

Vad ni som grannar kan göra är att fortsätta bry er om familjen och vara uppmärksamma på hur de har det.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter