Barn och famili

Varför svarar du inte på min fråga. Måste jag gå till socialt om jag rapporterade mig själv och löste det problemet. Vad är konsekvenserna av att inte delta

mama

Kommentarer

Hej!

Vi besvarar alla frågor i tur och ordning allt eftersom de kommer in. Ibland får vi väldigt många frågor och då kan det ta lite tid att få svar. Vår ambition är att svara på inkomna frågor så fort vi kan.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter