Ska jag meddela min chef om ungdom som röker cannabis?

Hej,
jag jobbar med barn och ungdom inom olika LSS-verksamheter. Jag fick nyligen reda på att en ungdom (17 år gammal) har rökt cannabis, vid ett par tillfällen. Hen berättar mycket om sitt liv och ”kryddar” ofta historier om t.ex. fester och vänner. Det är ibland svårt för mig att avgöra vad som är faktiskt sanning och vad som är fantasier. I ett samtal med ungdomen frågade jag om hen och vännerna brukar röka cannabis. Hen svarade att det händer ibland. Det verkade vara en sanning, eftersom ungdomen blev väldigt stressad och orolig.

Direkt efter kom frågan från ungdomen ifall jag skulle berätta det här för min chef. Jag blev genast osäker- måste jag berätta detta? Jag förklarade för ungdomen att jag inte skulle berätta något för min chef utan att meddela ungdomen först. Det lugnade ungdomen. Egentligen hyser jag ingen stor oro för ungdomens liv generellt. Hen har insatser inom LSS och pratar mycket med oss i personalen. Det känns som att ”läget är under kontroll” och ifall jag skulle bli orolig på riktigt för ungdomens hälsa skulle jag ha möjlighet att göra en orosanmälan.

Min fråga är alltså: måste eller borde jag informera min närmsta chef om att jag känner till att hen röker cannabis? Eller är det först när jag är orolig på riktigt som jag behöver det?

Jag vill inte bryta förtroendet mot ungdomen ifall det inte är nödvändigt, i juridisk bemärkelse.

Tack för svar!

Fundersam anställd.

Kommentarer

Hej!

Du har fått kännedom om att en ungdom kan röka cannabis och du undrar om du måste eller borde informera närmaste chef om detta.

Det är ett dilemma du hamnat i. Du gjorde klokt i att svara rakt och ärligt till ungdomen och även försäkra hen om att du kommer att berätta om/när du informerar din chef.

Alla som arbetar med barn/ungdomar har en skyldighet att anmäla oro för barn till socialtjänsten. Det är ofta så att det är ansvarig chef som tar beslutet och också gör själva orosanmälan, det ska finnas rutiner för detta på din arbetsplats. Vi tänker att det är bra om du diskuterar med dina kollegor och/eller din chef om hur rutinerna ser ut hos er. Det är till exempel inte alltid lätt att avgöra vilka beteende som orsakar oro och i vilken grad. Det kan också vara så att olika personer i arbetsgruppen kan sitta inne med olika information som tillsammans ger en tydligare bild. Du kan ju börja med att diskutera generellt utan att nämna vem det gäller.

Vi hoppas att du tillsammans med din arbetsgrupp kommer fram till hur du/ ni ska agera i frågan.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter