Vill inte gå

Snälla för ett råd. Jag är desperat och vet inte vad jag ska göra. Jag hade en liten gräl hemma med min man och i ilska kontaktade jag socialtjänsten via e-post. Jag sa mitt namn och efternamn. Jag sa att min man skrek och att mitt 2-åriga barn var rädd. Han och jag kom överens om att sådana saker inte skulle hända igen, men nu ber socialarbetaren om ett möte med oss. Kan jag vägra det mötet och inte dyka upp? Vilka är konsekvenserna Kommer de att leta efter mig i mitt hus? Snälla hjälp mig. Tack så mycket.

mama

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som att du i ilska skickade iväg ett mail till socialtjänsten och nu inte vill gå på möte med socialtjänsten.

När socialtjänsten mottar en orosanmälan på ett barn görs en skyddsbedömning samma dag. Detta för att säkerställa att barnet inte är i behov av omedelbart skydd. Därefter görs en förhandsbedömning då man kontaktar föräldrar och barnet.

Förhandsbedömningen måste vara klar inom 14 dagar. Om socialtjänsten bedömer att man behöver hämta in mer information eller kontakta andra myndigheter inleder man en utredning enligt Socialtjänstlagen 11 kap.

Om socialtjänsten inte bedömer att det behövs inledas utredning ligger aktualiseringen kvar i systemet i 3 månader och försvinner därefter.

Vi tänker att det är bättre att du ringer och pratar med socialtjänsten än att du/ni uteblir från mötet. Om ni uteblir vet ju inte socialtjänsten varför och oron för ert barn finns kvar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter