Anhörigplacering

Hej soc har placerat mina systers barn hos mig och det är tre syskon. Barnen vill göra aktiviteter och vill såklart ha fickpengar. Jag försöker tillgodose deras behov så mycket som möjligt men eftersom jag måste avstå ifrån mitt arbete ibland blir jag ekonomisk drabbad. De är tillfälligt placerade. Har vi rätt till omkostnadersättning för placeringen? De är mitt liv såklart och kan göra detta gratis men när det är tre barn blir det ju tufft.

Nella

Kommentarer

Hej!

Så fint av dig att du tagit dig an dina syskonbarn.

Självklart är det en stor extrautgift med ytterligare 3 barn i hushållet. Du skriver att de är tillfälligt placerade men inte för hur länge.

Vi råder dig att kontakta handläggaren som placerat barnen hos dig för att diskutera möjligheterna till ekonomisk ersättning i samband med deras placering. Om det är så att dina syskonbarn ska vara hos dig mer än bara tillfälligt ska ett avtal skrivas mellan dig och socialnämnden. I avtalet ska ingå vilken ersättning som ska betalas ut och vad som ska ingå i placeringsuppdraget.

Hoppas att vårt svar är till hjälp.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter