Vinterkläder?

Hej. Jag undrar hur man kan göra för att få hjälp med vinterkläder? Vi blev av med allt i vårat bohag då vi satt häktade och vår dåvarande hyresvärd slängde allt i vår lgh? Det finns inte en chans att vi kan spara ihop från det vi har i dag från försörjningsstöd det skulle ta år.
Har man rätt till sånna utgifter?

Ferrari vinter

Kommentarer

Hej!

Det är tråkigt att höra att ni förlorade era ägodelar under tiden ni satt häktade.

Vi förstår det som att ni har ekonomiskt bistånd. I biståndet som beviljas ingår kostnad för kläder. På så vis sägs generellt att behovet av kläder är tillgodosett.
Ibland kan där dock finnas skäl att bevilja kostnader utöver det som redan ingår i biståndet, exempelvis vid nödsituationer eller olyckor. För att frågan ska kunna prövas måste dock en ansökan inkomma. Den ekonomiska utredningen kan sedan visa att ni i just ert fall har rätt till sådan utgift alternativt avslås er ansökan.

Det går därför inte att säga att man har rätt till sådana utgifter men man har rätt att ansöka. Om ni ansöker om den extra utgiften ni har i form av vinterkläder, kan ni beskriva ert behov och den särskilt rådande situationen.

Hoppas svaret kan vara till hjälp.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter