Fråga

Vår dotters sambo har två narkotikadommar på sig och hon vet inte om det .... fick reda på detta av en händelse ! Den senaste domen i mars ... hur hanterar man detta ? Är orolig att vår dotter råkar illa ut ! Ska vi tala om vad vi vet ? Har skrivit ut dommarna så vi är helt säkra. Med vänlig hälsning, oroliga föräldrar

Evis

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som att ni nyligen har fått veta att er dotterns sambo är dömd för narkotikabrott och att ni utgår ifrån att hon själv inte vet något om detta. Ni är därför oroliga för henne.

Att ha en öppen kommunikation med utgångspunkt i att ni som föräldrar är oroliga kan vara att föredra. Vi vet inte vad ni har för relation till er dotter och hur hon kommer att ta emot detta utan det är något som ni behöver bedöma. Därefter är det hennes beslut om hur hon kommer att förhålla sig till detta, hon kanske redan vet om det men har inte velat prata med er om detta?

I vilket fall som helst tror vi att det bästa är att ni öppet talar om er oro för henne samt att ni finns där om hon skulle behöva stöd.

Hoppas ni har fått svar på frågan och lycka till!

Vänligen,
Soctanterna

Soctanter