Socialbidrag

Hej
Frågan gäller ett gift par som lever på socialbidrag och har tre minderåriga barn.
De bor inte längre tillsammans och barnen bor hos modern. Så jag undrar hur det blir med bidraget, kan fadern få del av det när de inte bor tillsammans? De är inte skilda. De har hyresbidrag. Vilken möjlighet finns för fadern att få bidrag för att klara sitt uppehälle?
Han måste ju leva på något!
Så bra att ni finns!

Orolig farmor

Kommentarer

Hej!
Vi förstår det som att familjen erhåller försörjningsstöd. När man inte längre bor tillsammans kan man i regel inte gemensamt ansöka om ekonomiskt bistånd. Det blir två olika hushåll och parterna måste lämna var sin ansökan. Därefter prövas rätten till försörjningsstöd precis som vanligt.

Vid förändringar i hushållet måste man informera ekonomihandläggaren i ärendet. Detta är viktigt för att inte riskera få felaktiga utbetalningar som man därefter kan bli återbetalningsskyldig för. Vi föreslår att familjen tar kontakt med handläggaren på ekonomienheten och förklarar situationen, för att få hjälp med att lämna in ansökan på rätt sätt.

Makar är försörjningsskyldiga till varandra så länge de är gifta. Makarna skall söka försörjningsstöd var för sig om de inte bor tillsammans. Vid utredning om rätten till bistånd tas hänsyn till makars försörjningsskyldighet.

Hoppas du har fått svar på dina frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter