Sambo studerar 75%

Hejsan!

Jag och min sambo har haft försörjningsstöd i ett år här nu, och nu har en av oss börjat skolan igen på 75%. Hon får numera studiemedel på 8000 i månaden. Den socialsekreterare jag hade sade att jag skulle söka ekonomiskt bistånd ändå och att sambons CSN inte skulle räknas med som inkomst. Nu har dock försörjningsenheten nekat ansökan och säge att sambon har ca 12000 kr som ska komma in ifrån CSN och sambon ska därför betala allt med dom pengarna. men hon får bara 8000 kr, och vi är inte gifta, bara ett par i en lägenhet.

Det jag blivit meddelad och läst på nätet säger emot deras beslut.

Stämmer detta?

En fattig sambo

Kommentarer

Hej!
Vi förstår det som att ni erhåller försörjningsstöd och att din sambo har numera börjat studera och får utbetalt CSN. Vi uppfattar det som att du först fick besked av handläggaren om att din sambo inte skulle räknas med i beräkningen då hon skulle bli självförsörjande genom inkomst i form av studiemedel. Därefter fick ni ett avslag eftersom man har räknat med din sambos inkomst.

Vi förstår att det blir besvärligt då beskedet från början var annat och ni planerade därefter.

För att ha rätt till försörjningsstöd behöver man ha uttömt alla andra möjligheter att försörja sig. Om man studerar och har rätt till CSN, bedöms det höra till andra möjligheter. Som sambos har man försörjningsplikt gentemot varandra.

I hushåll med två vuxna där ena parten ska studera med fullt studiemedel, bidrag och lån, räknas denne bort vid beräkning av försörjningsstöd. Den studerande ska genom studiemedlen svara för sin försörjning och utgifter förknippade med studierna.

Försörjningsstödet för hushållet i övrigt beräknas utifrån att den studerande bidrar till hälften av nettohyran och hälften av hushållets godkända utgifter i övrigt samt till hälften av kostnaderna för eventuella barn.

Du uppger att din sambo har 8000 kr från CSN, men att socialtjänsten bedömer att hon har 12000 kr. Detta bör ni enkelt kunna verifiera med kontoutdrag från banken.

Alla ansökningar om försörjningsstöd ska bedömas individuellt, det vill säga om man har speciella skäl för att frångå grundregeln. Vi föreslår att du diskuterar er situation med handläggaren på socialtjänsten.

Begär beslutet om försörjningsstödet skriftligt. I samband med beslutet ska du också informeras om hur du överklagar socialtjänstens beslut.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter