(LVU)Handläggaren

hej???nu ska vi inte ha kontakt med våran handläggare när det är om våra barn eller om oss utan vi ska då prata med fosterhemmet direkt om när det gäller om tider dagar även om storhelger som kommer??hur ska socialen kunna vet om oss om vi har bättra oss eller inte??och hur blir det då med handlingsplanen för socialen ska väl bestämma om vilket det är bäst för oss eller för våra barn??är inte detta fel som dom gör(tjänstefel)?Hur ska vi kunna få hem våra barn när socialen inte vet så mycket om oss sen??

Lilla jag

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som att ni tycker att socialtjänsten lägger över ansvar och planering till familjehemmet, vid umgänget med era barn. Det framgår att ni känner er oroliga för att socialtjänsten inte kan bedöma hur barnen har det hos er och hur er föräldraförmåga har utvecklats.

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att barn ska vara trygga och att föräldrar kan tillgodose barnens behov. I detaljplanerandet vid umgänge kan det vara familjehemmet som tar det största ansvaret.

Vi rekommenderar er att kontakta handläggaren och ställa de frågor ni ställt i detta forum. Ni kan ringa eller skriva till handläggaren. Handläggaren kan göra en skriftlig handlingsplan hur socialtjänsten tänkt kring era frågor.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter