merkostnadsersättning

hej!
Jag är sjukskriven och går på försörjningsstöd. Jag har ansökt om merkostnadsersättning och undrar om det är tillåtet att göra det när man har försörjningsstöd?

Aus

Kommentarer

Hej!

Merkostnadsersättningen utbetalas av Försäkringskassan och har man rätt till det så ska det beviljas. Det är tillåtet att ansöka om alla bidrag man är berättigad till.

Vid ansökan om ekonomiskt bistånd är den som ansöker skyldig att redovisa samtliga inkomster. Socialtjänsten räknar i regel med alla inkomster men där finns undantag och en ansökan ska alltid individuellt prövas.

Vi föreslår att du pratar med din handläggare för att veta vad som gäller i just ditt fall.

Hoppas du har fått svar på frågan!

Vänligen,
Soctanterna

Soctanter