Hembesök vid Corona

Hej.
Jag har svår astma och ska utredas för KOL så jag är i riskgruppen för att få covid-19/Corona. Min läkare har redan i våras då Corona inte var lika allvarligt skrivit ett läkarintyg på att jag inte ska umgås med andra och om jag vill gå ut så är det promenader i skogen som gäller vilket läkaren hänvisar till att det är det som gäller än. Vad gäller vid eventuellt oanmält hembesök av socialtjänsten, måste jag låta dom komma in? Dom anser att jag inte samarbetar i utredningen om jag inte skulle komma främst fysiskt på möten som dom kallar till, är detta rätt? Är jag skyldig att ta med mina 2 små barn och åka kommunal buss till centrum tur och retur för att gå på mötena? Har vi rätt till att få ha julledigt från möten från nu tills efter jul och nyår? Vår handläggare har handlagt ärendet otroligt fel ända från början, ljugit vilket jag har inspelat, brutit mot lagen då hon hämtat ena dottern på skolan utan samtycke och LVU-beslut, om jag ifrågasätter något så avslutar handläggaren samtalet med att kasta på luren i örat på mig, hon DU:ar mig med att säga mitt namn oftast flera gånger i varje mening så som man gör om man menar att förminska/trycka ner en annan person, hon avbryter mig så jag inte ens får fråga en fråga klart eller säga en mening klart mm men vi får inte byta handläggare trots att vi har bevis i inspelningar mm för allt detta och mycket mer. Jag har pratat med dom 2 avdelningscheferna som säger att man inte kan byta handläggare trots att jag påpekat redan efter första samtalet med handläggaren att vi inte alls fungerade ihop samt att jag har ringt chefen för socialtjänsten i vår stad men hon kunde inget göra mer än att ”framföra mitt klagomål till ansvariga avdelningscheferna”. IVO vill att vi ska göra en anmälan men vi vill inte ”bråka” och ställa till något utan vi vill bara få byta handläggare till någon som känns mer kompetent, en som kan svara på frågor utan att byta till ett väldigt otrevligt och hetsigt tonläge och kasta på luren i örat!

Mycket tacksam för svar!!!!

3 barnsmamman

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som att det finns ett missnöje från din sida gällande handläggning av ditt/barnens ärende. Du upplever dig dåligt bemött och har lämnat klagomål om detta utan att få till någon förändring. Som du redan skriver kan man vända sig till IVO om man anser att handläggningen eller besluten i ärendet inte är korrekta. IVO är socialtjänstens tillsynsmyndighet.

Gällande frågorna om hembesök samt om du måste ta med barnen till ett fysiskt möte på socialtjänsten. Hembesök och samtal med barn är i regel en del i utredningen. Det syftar både på att utreda barnens fysiska miljö men också på att observera om barnet är trygg i hemmet, samspelet mellan föräldrarna och barnet mm. Dessa observationer kan vara avgörande för utredningen och beslut därefter. Det är handläggaren i ärendet som bedömer vad som krävs för att utredningen skall utformas på ett rättssäkert sätt för barnet. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att barn inte ska fara illa och därmed en skyldighet att utreda barns situation. Som förälder kan det kännas svårt att genomgå en sådan utredning och kanske uppleva sig ifrågasatt i sin föräldraförmåga.

Vi kan aldrig uttala oss i enskilda ärende då vi inte har insyn i det som har föranlett bedömningen. Utifrån COVID situationen finns det i nuläget inte något beslut om att alla fysiska möten eller hembesök skall uteslutas. Det finns en strävan efter att begränsa hembesök och fysiska möten i största möjliga utsträckningen men att helt utesluta det är det inte möjligt i alla ärenden. Man följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer och hygienrutiner tillämpas i kontakt med klienten.

Vi kan som vi redan har skrivit inte uttala oss i enskilda ärenden men vi tänker att det bästa vore att du och din handläggare skulle kunna prata om din oro och se om det finns något man kan göra för att du ska känna dig trygg. Vi förstår att du är orolig utifrån din hälsoproblematik och läkarens rekommendationer. Finns det något annat sätt man skulle kunna observera barnen eller samspelet? Kan barnsamtalet äga rum på annat ställe, exempelvis förskolan?

Vänligen,
Soctanterna

Soctanter