Tydlig behandlingsprocess för ansökan om behandling till behandlingshem

Hej skulle ni kunna skriva en tydlig översikt om hur en ansökan om behandling går till från början till slut?

Johanna

Kommentarer

Hej!

Soctanter på nätet är ett forum dit man kan vända sig med frågor kring social problematik. Hur en ansökan handläggs kan skilja sig åt mellan olika kommuner, varför vi inte har möjlighet att ge en översikt hur en ansökan om behandling handläggs. Om du önskar diskutera din ansökan hänvisar vi dig i första hand till den socialtjänst som du har kontakt med.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter