Räkna ut spädbarnsutrustning

Hej. Var inne på socialstyrelsens hemsida men fann ej informationen jag sökte. Men minns att jag har läst någonstans att spädbarnsutrustningen ligger på 20% av basbeloppet, stämmer det?
I andra länder får ex.förstföderskor en gåva från staten (Frankrike ca tiotusen kr, oavsett om man är rik eller fattig) finns det i Sverige oxo?

Mimmi

Kommentarer

Hej!

I Socialstyrelsens riktlinjer för bedömning av spädbarnsutrustning framgår det bland annat att socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till skäliga kostnader för nödvändig spädbarnsutrustning i samband med barnets födelse. Med spädbarnsutrustning avses bland annat säng med sängkläder och andra tillbehör, skötbädd med tillbehör, bärsele, bilbarnstol, barnvagn med tillbehör och utrustning för bad.

I Malmö stad har man en schablonsumma som ges för spädbarnsutrustning. Det görs dock alltid en individuell bedömning om den enskilde är berättigad denna hjälp. I Socialstyrelsens riktlinjer framgår att när socialtjänsten bedömer vad som är nödvändig spädbarnsutrustning kan det i vissa fall vara rimligt att räkna med återanvändande av kläder och utrustning om det finns syskon och åldersskillnaden inte är för stor. Biståndet påverkas också av hur mycket den enskilde kunnat planera ekonomiskt för barnet.

I Sverige har kommunerna ansvar för att hjälpa människor som inte kan försörja sig själv, det åligger inte staten. Vi kan därför endast råda dig att kontakta socialtjänsten i din kommun om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd till spädbarnsutrustning.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter