Försörjningsstöd vid studier

Min son har haft försörjningsstöd men har nu kommit in på en utbildning och har fått avslag från CSN pga att han har skulder där sen tidigare. Socialatjänsten vill inte ge honom försörjningsstöd längre utan han ska klara sig själv, han frågade sin handläggare vad han skulle göra och det visste hen inte. Däremot om han slutade utbildningen och var till arbetsmarknadens förfogande då kunde han få försörjningsstöd. Han är+50 och har varit deprimerad i perioder och fått hjälp med det han brinner för den här utbildningen som är både praktik och teori. Jag är pensionär och har inte möjlighet att försörja honom. Tacksam för svar om det finns något vi kan trycka på hos socialtjänsten.

Bitte

Kommentarer

Hej!

Du skriver att din son hittat en utbildning som han väldigt gärna vill gå. Det har dock uppstått problem då han inte har möjlighet att få studiemedel från CSN på grund av att han förr har lånat till utbildningar. Din son uppbär ekonomiskt bistånd för sin försörjning och har fått besked om att han inte kommer beviljas det om han påbörjar studierna.

Försörjningsstöd är samhällets yttersta skyddsnät och finns till för att hjälpa personer som inte har några andra vägar till försörjning. Det utbetalas inte utan motkrav, utan kräver ofta någon form av prestation av den enskilde. Det kan exempelvis vara att stå till arbetsmarknadens förfogande.

I vissa fall kan man få beviljat försörjningsstöd under tiden man studerar. Det är oftast i situationer då någon av olika anledningar inte har kunnat fullfölja sin grundskole- eller gymnasieutbildning på grund av sociala omständigheter. När det gäller eftergymnasiala studier så kan dessa oftast bekostas genom att personen i fråga ansöker om studiemedel. Sådana studier beviljas det därför inte ekonomiskt bistånd för. Att din son redan lånat den summa som han får av studiemedelsnämnden är inget som socialtjänsten tar hänsyn till i sin bedömning.

Du undrar hur din son kan gå tillväga för att lösa sin situation. Vi råder honom att göra som de flesta andra personer som är i hans situation, att ta ett deltidsarbete och på så sätt själv kunna bekosta sina studier.

Din son har givetvis rätt att överklaga beslutet från socialtjänsten. Det ska göras inom tre veckor från det att han emottog det. Om socialtjänsten inte ändrar det till hans fördel kommer de låta Förvaltningsrätten avgöra frågan.

Vi hoppas att vårt svar varit till hjälp!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter