barn sjuk långtid

hur gör man när soc inte vill ta med relevant material som styrker min berättelse?

orolig

Kommentarer

Hej!

Vad vi förstår undrar du över informationen som du vill delge. Vi kan inte uttala oss i enskilda ärenden men det är brukligt att klientens information och åsikter framkommer som en del av en utredning. Även om du har tillägg innebär inte detta att bedömning och beslut automatiskt förändras. Möjligheten finns också att du kontaktar din handläggare gällande ditt missnöje och där ni förhoppningsvis kan komma fram till någon form av lösning på problemet. Du kan även kontakta din handläggares chef om du är missnöjd med handläggningen av ditt ärende.

Hoppas det löser sig

Vänligen

Soctanterna

Soctanter