Snälla hjälp mig

Hej, jag är 17 år med en son på snart 13 månader. Jag behöver verkligen eran hjälp.
Jag och min son har en jättefin relation med varandra och han blir ledsen så fort jag ens ska gå på toa även om jag har öppen dörr, och så har det varit sedan han var 3-4-5 månader, det är ej någon fas.
Vi är placerade på ett utredningshem sedan exakt ett år tillbaka (sedan han var 2 veckor) med 10 andra familjer. Jag har svår ADD (problem med koncentration osv) och jag klarar inte av många människor och höga ljud, vi kan heller inte ställa in medicin i denna miljö så jag får ingen hjälp alls med min ADHD/ADD. Det bor barn från 0 månader till 12 år här och alla delar samma matsal, samma lekrum och samma allt, det finns ingenstans där man kan vara en mamma med sin son utan det är alltid minst 5 barn med. Det finns barn här som kastar knivar, porslin, leksaker, skriker, hoppar i soffan och massa sånt och min son lär sig av deras beteende. Jag har sagt till socialtjänsten sedan vi kom hit förra året att jag inte klarar av att vara här, jag klarar inte av att vakna 5-6 gånger varje natt och bli väckt klockan 5 varje morgon pågrund av andras barn när min egna son sover hela nätter. Jag klarar inte av ljud!! Och socialtjänsten har ej lyssnat på mig, de var här i februari 2020 och jag berättade allt och vi skulle flyttat härifrån till ett gemensamt familjehem (som jag samtyckt till) den 5 mars 2020 men istället förlängde dom tiden till den 10 juni 2020, nu är det den 12 december 2020 och vi är fortfarande kvar, soc slutade höra av sig. I utredningen från utredningshemmet (mellan den 12 december 2019 tills nu då, i år) står det upprepade gånger att detta inte är en optimal miljö för varken mig eller sonen men att vi har en fin relation. Det står även saker jag har fått självinsikt över och varit med och skrivit, såsom att jag inte kan koncentrera mig på sonen när det är så mycket andra barn, att jag inte kan äta i denna miljö, att jag har svårt för många saker jag normalt inte har svårt för men har pga av denna placering. Nu den 14 oktober 2020 får 2 månader sen var socialtjänsten hit för min utredare hade kallat till möte då jag bett om det, så vi kunde gå igenom utredningen från hemmet osv. Nej då hade socialtjänsten (trots att de hela tiden sagt gemensam familjehemsplacering precis som utredningshemmet också håller med om) redan hittat en placering åt min son hos några jag inte ens vet namnet på, några runt 40 års ålder. Enligt socialtjänsten har jag skadat min son, försummat honom, och utsatt hans liv för ”allvarlig skada”. Vart har dom fått detta ifrån? De har träffat oss en gång i 30 minuter, det var den gången dom redan bestämt sig för att placera honom. Alltså hade de bara utredningshemmets utredning att gå på, och där står det inget sånt. Jag behöver hjälp, vad ska jag göra? Kan socialtjänsten göra såhär? Det är inte sant det dom skriver. Min son kommer bli så krossad om han får lämna mig, jag också för den delen. Han har ALLTID varit mammas pojke och vill alltid vara hos mamma även om det är folk runt om han bott med ”hela sitt liv”. Detta borde vara olagligt. Snälla snälla svara mig. Känner mig maktlös

Ungmamma

Kommentarer

Hej!

Du beskriver er situation som svår för både dig och ditt barn. Det är väldigt bra att du har lyft och fortsätter lyfta med er socialsekreterare det som du upplever är problematiskt med den insats som du och ditt barn är beviljade. Och det är fantastiskt att du ser och kämpar för ditt barns behov av trygghet och utveckling!

I och med att alla bedömningar är individuella och från fall till fall, så är det svårt för oss att svara på vad som gäller i just det här fallet. Vi ska ändå försöka bemöta dina frågor på en allmän nivå och hjälpa dig med vart du kan vända dig för att få den hjälp du efterfrågar.

Enligt Socialstyrelsen ska socialtjänstens verksamhet bygga på respekt för människors rätt till självbestämmande och integritet. Insatser som personer får från socialtjänsten ska alltid utgå från den enskildes behov och livssituation och utformas så att den enskilde så snart som möjligt kan klara sig självständigt.

Om du anser att det är felaktigheter i hantering av ert ärende hos socialtjänsten, uppmanas du att lämna klagomål hos den ansvariga socialsekreteraren alternativt hens chef. Du kan även anmäla brister, missförhållanden och synpunkter till IVO via nedanstående länk:
https://www.ivo.se/for-privatpersoner/klaga-pa-socialtjansten/

Du beskriver att under senaste mötet med socialtjänsten har nämnts att ditt barn eventuellt ska placeras utan dig. Vi upplever det som att det är något du verkligen inte vill och inte heller ser att ditt barn behöver.

En placering kan generellt ske på två sätt: genom att du som vårdnadshavare frivilligt går med på placeringen eller enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

LVU lagstiftningen är en form av tvångsvård som används av socialtjänsten av anledningen att barn och unga har rätt till en trygg uppväxt. I de fall barn och unga riskerar att utvecklas ogynnsamt har samhället ansvar att se till att de får behövligt skydd och stöd. LVU hanteras i domstol och som vårdnadshavare har du då rätt till ett offentligt biträde som staten bekostar. Biträdets uppdrag är att tillvarata dina intressen.

Vi rekommenderar dig att tala med din socialsekreterare om dina tankar, åsikter och känslor.

All lycka till!

Vänligen

Soctanter

Soctanter