Försörjningsstöd

Hej,

Min lillebror kan inte få ett eget boende på grund av psykisk ohälsa samt att han har stora skulder hos kronofogden.
Vi lät han få hyra ett rum på ca 20kvm i vår 130kvm villa.
Hyran är på 3000kr/månaden, där vatten och el ingår, samt tillgång till toalett, dusch, tvättmaskin, kök, hall och vardagsrum.

Nu behöver han försörjningsstöd då han inte klarar av att jobba.
När ni räknar ut hans riksnorm så räknar ni han som sammanboende fast vi inte delar ekonomi, eller övriga hushållskostnader.
Dvs, 3150 + 1410 / 3 = 3620kr.
Samt att ni vill ha in våra utgifter för huskostnad för att kunna beräkna hur mycket han skall betala i hyra.

Han skall väll inte behöva räknas som sammanboende?
Tycker att han borde räknas som ensamstående.
Är det för att vi är bröder?

Hyran på 3000kr tycker jag är skälig, har ni inga schabloner för en rimlig hyra?
Hur räknar ni ut hyran utifrån vår huskostnad? Den ger ingen rimlig kostnad med dagens låga ränta samt att jag har betalt av större delen av lånen på huset.
Samt att man säkert inte lär ta hänsyn till att renoveringsbehovet ökar med han som inneboende. Då han egentligen inte klarar av ett eget boende på grund av sin psykiska ohälsa.

Vi har ingen gemensam ekonomi och vi har ingen rättighet att behöva försörja min bror som är 45 år gammal.

Vi är snälla som låter han bo hemma hos oss, egentligen mot vår vilja. Men vi vill inte heller att han skall behöva bli en uteliggare för att det inte finns något socialt skyddsnät idag.

Egentligen är det ni som skall stå för att fixa ett boende enligt, RÅ 1990 ref 119, RÅ 2004 ref 130 samt RÅ 1994 not 574

Storebror

Kommentarer

Hej!

Ni har hittat en lösning inom familjen för att kunna hjälpa din lillebror. Din lillebror har ansökt om ekonomiskt bistånd och ni har nu frågor kring socialtjänstens bedömningar kring hyreskostnaden.

Vi ska försöka hjälpa er att få era frågor besvarade i den mån vi kan. I och med att alla bedömningar inom socialtjänsten är individuella och från fall till fall, så är det svårt för oss att svara på vad som gäller i just det här fallet. Våra svar kommer därför vara av generell och allmän karaktär.

I Socialstyrelsens handbok för socialtjänsten avseende ekonomiskt bistånd står att läsa att socialtjänsten kan göra bedömningen att personer lever i hushållsgemenskap utan att vara samboende, exempelvis vid ett kvarboende vuxet barn eller en förälder. En hushållsgemenskap innebär inte att det bedöms finnas en försörjningsskyldighet.

Vid sådan bedömning betraktas inte personen som ansöker som en inneboende och istället bör socialtjänsten enligt Socialstyrelsens riktlinjer då beräkna den faktiska boendekostnaden. Det innebär att det görs en utredning kring hur stor andel av bostaden den enskilde disponerar.

Om personen istället bedöms som inneboende tas hänsyn till vad bostadsinnehavaren och den inneboende har avtalat, om kostnaden är skälig. Skälig boendekostnad bedöms bland annat genom att utgå från den enskildes faktiska kostnad och behov av boende samt utifrån vad en låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig. Schabloner för hyreskostnaden används som hjälpmedel men inte som en absolut regel.

Utifrån er beskrivning uppfattar vi att socialtjänsten har bedömt att din bror lever i hushållsgemenskap och inte som inneboende, troligen för att ni är bröder.

Vi råder er att lyfta era specifika frågor och åsikter med socialtjänsten och den socialsekreterare som har gjort bedömningen. Om ni ringer tillsammans eller om din bror ringer alternativt ger samtycke åt dig att ta del av hans ärende på socialtjänsten, kan ni få förklaring för vilka avvägningar som är gjorda i bedömningen i just hans fall.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter