Fråga

Hej kan man dölja en adress så socialtjänsten inte ser den?

Ina

Kommentarer

Hej!

Du ansöker om skyddad folkbokföring och sekretessmarkering hos Skatteverket.

Har du frågor om folkbokföring så kan du vända dig till Skatteverket som är den myndighet som ansvarar för folkbokföring. Det gör du enklast genom att gå in på deras hemsida www.skatteverket.se eller ringa deras kundtjänst på telefonnummer 0771-567 567.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter