spädbarnsutrustning

Hej har ansökt om spädbarnsutrustning i Helsingborgskommun.
Men soc tanten frågar om jag har kvar mina andra barns gamla saker. Som hon menar jag ska sälja och lägga isåfall till pengar så att jag kan köpa utrustning för.
Men min yngsta dotter år tio år gammal och hennes saker har antingen gått sönder och så har jag även skänkt bort lite. Hade heller inte planerat att få fler barn. Hade jag haft saker kvar hade jag ju använt dom istället för att köpa andra gamla saker.
Är detta ok soc tanten gör? kan jag prata med hennes chefer för denna här tanten är på mig jättemycket och försöker hitta fel på allt.

Hälsningar
Guze6

Guze6

Kommentarer

Hej!

Grattis till tillökningen!

Vid ansökan om bistånd från socialtjänsten har socialtjänsten skyldighet att utreda behovet och om behovet kan tillgodoses på annat sätt. I detta fall, om behovet av spädbarnsutrustning kan tillgodoses genom redan befintlig spädbarnsutrustning.

Svaret på din första fråga är därför; ja, det är ok att din socialsekreterare frågar om du har kvar dina barns gamla saker.

Gällande din andra fråga kan du absolut be om att få komma i kontakt med en chef på socialtjänsten om du har specifika synpunkter på hur du blir bemött av en socialsekreterare.
Du kan antingen be din handläggare om kontaktuppgifter till dennes chef alternativt kontakta receptionen på socialtjänsten för kontaktuppgifter. Du kan också be om att bli kontaktad av chefen.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter