Hyresintyg?

Hej.

Går det att ansöka om hyresintyg även om man för närvarande inte uppbär ekonomiskt bistånd? Personen det rör ligger ca 150:- över normen varje månad och bor just nu i en så kallad övergångslägenhet genom malmö stad och har skuldsanering. Som inkomst finns endast sjukpenning som förlängs max 2-3 månader åt gången, bostadsbidrag + barnbidrag. Eller gäller hyresintyg endast om man har ekonomiskt bistånd från socisltjänsten.

B

Kommentarer

Hej!

Ja, dina funderingar stämmer. För att få ett hyresintyg från socialtjänsten behöver vanligtvis personen som det gäller uppbära ekonomiskt bistånd.

För att se om det finns särskilda omständigheter att upprätta ett hyresintyg i just denna personens fall, råder vi er att tala med den kontakt som personen har inom Malmö stad i och med boendeformen. I och med att alla bedömningar är individuella och från fall till fall, så är det svårt för oss att svara på vad som gäller i just det här fallet.

Hoppas att svaret var till hjälp för er!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter