Måste jag prata med soc?

Hej! Jag är tolv år gammal och min fråga är om måste jag gå och prata med soc om jag inte vill? Min mamma har psykisk ohälsa och har varit inlagd på sjukhus, de har kallat in mig och min syster enskilt. Min syster vill jättegärna gå dit men jag känner helt tvärtom. Jag känner mig inte på något sätt bekväm med detta eftersom att jag avskyr att prata om personliga saker med folk som jag inte känner.

J

Kommentarer

Hej!

Det är troligt att sjukvården gjort en orosanmälan till socialtjänsten i och med att din mamma blev inlagd på sjukhus. Socialtjänsten har skyldighet att utreda hur du och din syster mår och om ni och er mamma behöver stöd och hjälp för att klara av er situation. Det kan vara svårt att leva med en förälder som har psykisk ohälsa.

Vårt råd är att du följer med din syster och pratar med socialtjänsten. Socialtjänsten vill dig väl. De kan dock inte tvinga dig att delta i något samtal.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter