Vårdnadstvist

Hej. En kvinna och en man har ett gemensamt barn som är 3 år. Pappan har nyligen valt att flytta 50 mil ifrån barnets folkbokföringsadress och hemstad där han har alla sociala anknytningar och kontakter. Föräldrarna beslöt om att ha barnet 3 veckor åt gången. På fredag tar pappans 3 veckor slut och han skulle lämna barnet så att den kunde få fira jul ihop med mamman och hennes släkt. Nu säger pappan att han bara ska lämna barnet ett par timmar för att sedan resa tillbaka dessa 50 mil tillsammans med barnet. Han anser att 3 veckor är för lång tid emellan boendena (vilket är rimligt) och att barnet i huvudsak ska bo hos honom.

Vad kan hon göra? Vad händer om mamman inte lämnar ifrån sig barnet efter ett par timmar. Var kan hon vända sig?

Mamman vill bara få vara med sitt barn och fira jul som överenskommet men pappan har all makt över situationen. Han bryter deras överenskommelse (inget domstolsbeslut), försvårar kommunikationen och bidrar till umgängessabotage. Snälla hjälp oss....

Anonni

Kommentarer

Hej!

Vad vi förstår har båda föräldrarna vårdnaden om barnet. Avståndet mellan föräldrarna är 50 mil vilket inte underlättar umgänget. En annan svårighet är att det är tre veckor mellan boendena. Det är viktigt att utgå från vad som är bäst för barnet.

Av allt att döma har föräldrarna svårigheter att lösa detta själva. Mamman kan vända sig till familjerätten i den kommun som hon är bosatt i och få hjälp. De flesta kommuner erbjuder även samarbetssamtal mellan föräldrarna. De kan också ge råd och stöd i hur hon kan gå vidare i det fall föräldrarna inte kommer överens. Om mamman är bosatt i Malmö kan hon ringa familjerättsbyrån för rådgivning vardagar 10.00 - 11.30 på telefon 040-345248.

Vänligen
Soctanterna.

Soctanter