Vård utomlands

Hej!
Min son har varit omhändertagen sedan ett halv år och vården är väldigt ursel och värdelös!
Han vill att vi ska flytta utomlands och jag har utfärdat pass innan han blev omhändertagen.
Kan pass polisen stoppa oss ?

Ninni

Kommentarer

Hej!

Det framkommer inte i ditt brev hur gammal din son är och varför han är omhändertagen.

Enligt 31 a § LVU (Lagen om vård av unga) ska någon som är under 18 år förbjudas att lämna Sverige (utreseförbud) om det finns en påtaglig risk för att han eller hon förs utomlands eller lämnar Sverige i syfte att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas. I dessa fall informeras polisen. I övrigt kan polisen inte stoppa er.

Vårt råd är att ni pratar med sonens socialsekreterare. Ni kan kanske komma fram till en lösning som är bra för er son.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter