Ringa stöld

En ungdom på 16 har begått ett brott för första gången någonsin, ringa stöld för 140kr. Ungdomen ångrar sig så otroligt mycket, och erkänner på plats samt ber om ursäkt. Ungdomen går regelbundet till skolan, har väldigt bra betyg och har alltid skötit sig. Sedan kommer polisen och en polisanmälan görs.

Vad kommer socialtjänsten att göra i detta fall?

M O

Kommentarer

Hej!

Du har en undran om vad socialtjänsten gör då en ungdom har begått ett brott.

Generellt gör polisen en orosanmälan till socialtjänsten när det framkommit att en ungdom begått eller misstänks för ett brott. Socialtjänsten har i sin tur i uppdrag att verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden.

Beträffande unga som begått brott kan där finnas varierade rutiner i hantering beroende på aktuell kommun. Ofta förs en dialog med den unga samt med den ungas familj för att bedöma om där finns behov av stöd. Det kan även inledas en utredning som syftar att säkerställa den ungas och/eller familjens eventuella behov.

På din beskrivning låter det som en ansvarstagande ungdom och vi önskar den unge all lycka till i framtiden!

Vänligen
Soctanter

Soctanter