LVU

Vad blir konsekvenserna om en lvu placerad ungdom på ett familjehem under 18 år flyr utomlands med t.ex sitt syskon över 18? Och spelar det någon roll vilket land de flyr till? Är det säkrare i Europa eller utanför Europa? T.ex Finland eller Thailand

Anonym

Kommentarer

Hej!

Ett LVU hävs inte för att ungdomen flyr eller flyttar utomlands.

Om ungdomen har försvunnit från Sverige får myndigheter inte hämta hem ungdomen för att verkställa vården.

De svenska myndigheterna i barnets hemkommun kan dock samverka med polis i det land som ungdomen befinner sig i för att få hem ungdomen. Det gäller endast om Sverige har ett utlämningsavtal med landet i fråga.

Sverige är anslutet till den europeiska utlämningskonventionen och har även utlämningsavtal med länder utanför Europa. Det finns ingen lista på vilka länder som Sverige har utlämningsavtal med utan det får kontrolleras land för land.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter