Lämna ut handling

Vilka uppgifter ska sekretessmarkeras till unga vuxna som nyligen avslutats inom socialtjänsten och sedan begär ut sina handlingar? Journaler, utredningar osv. Hur mycket information kan lämnas ut om föräldrarna? En LVU-utredning som är 5-6 år gammal där det står detaljerat om förälder, kan man lämna ut den och utgå från att ett barn/ungdom läst? Möten och samtal som hållits med föräldrar, ska de sekretessmarkeras?

tänker så det knakar

Kommentarer

Hej!

Individer har rätt att få ta del av sina journalanteckningar och handlingar som är upprättade av socialtjänsten. Vanligtvis får individen ta del av alla uppgifter som rör en själv.

Innan en journal lämnas ut ska en prövning göras så att uppgifterna kan lämnas ut utan att den enskilde eller dess närstående lider men, en så kallad menprövning. Detta innebär att en tjänsteperson prövar om ett utlämnande av handlingar kan vara menligt (vara ett intrång i den personliga integriteten) för den eller de personer som handlingen berör. Detta regleras i Offentlighets- och sekretesslagen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina specifika frågor om vad som kommer att lämnas ut. Vi hänvisar dig att kontakta den socialtjänst som har upprättat handlingarna.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter