Orosanmälan baserad på lögn

Hej,
Har en partner som skickat in orosanmälan på mig. Jag har vårdnaden.

Jag har bevis på att hans orosanmälan är lögn då jag har kamera i mitt hus som kan bevisa att det han säger är lögn. Om jag har bevis, kan jag anmäla han för förtal och falsk tillvitelse? Den här orosanmälan kommer ju följa med hela livet? Och den är helt baserad på lögn då han enbart vill få mig att se dålig ut för att få delad vårdnad.

Kan han ringa in och säga själv att det är lögn? Eller kan ni radera det om ni får bevis?

Mvh Agatha

Agatha

Kommentarer

Hej

Soctanterna har inga möjligheter att ge svar i enskilda ärenden utan råder dig att ta kontakt med den socialtjänst som har hand om ert ärende. Be att få prata med handläggaren och berätta vad som har hänt.

För att försöka lugna dig i stunden så följer en orosanmälan inte med hela livet.

När socialtjänsten mottar en orosanmälan på ett barn görs en skyddsbedömning samma dag. Detta för att säkerställa att barnet inte är i behov av omedelbart skydd. Därefter görs en förhandsbedömning då man kontaktar föräldrar och barnet.

Förhandsbedömningen måste vara klar inom 14 dagar. Om socialtjänsten bedömer att man behöver hämta in mer information eller kontakta andra myndigheter inleder man en utredning enligt Socialtjänstlagen 11 kap.

Om socialtjänsten inte bedömer att det behövs inledas utredning ligger aktualiseringen kvar i systemet i 3 månader och försvinner därefter. Anmälan sparas i pappersform i 2 år och förstörs sedan.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter