Förmyndare/vårdnadshavare

Min dotter har gått bort cancer och min dotterdotter har flyttat hem till mig. Detta har jag och hennes pappa kommit överens om. Hon är folkbokförd hos mig.
Det jag undrar är om jag kan bli förmyndare/ vårdnadshavare till henne tillsammans med hennes pappa. Detta skulle underlätta vardagen för henne och mig. Som det är nu harjag inget att säga till om och får inte skriva under papper från skolan inte öppna sparkonto i hennes namn mm.
Hennes pappa bor i Stockholm och vi i Göteborg.

Mormor

Kommentarer

Hej

Vi vill börja med att beklaga sorgen, det är en svår situation när ens barn går bort.

Du beskriver att ni är överens inom familjen att ditt barnbarn ska bo hos dig. Den lösning som du föreslår, att du ska bli vårdnadshavare är inte möjlig i nuläget. Det första ni ska göra är att pappa som är vårdnadshavare, eller barnbarnet om denne är över 15 år, ansöker hos socialtjänsten om att barnbarnet inte kan bo hos pappa, och att deras önskan är att ditt barnbarn ska bo hos dig.

Det som då görs är en utredning för att se om du är lämplig, och att du kan möta de behov som ditt barnbarn har av trygghet och omsorg. Detta är viktigt eftersom det inte är okej att ha andras barn boendes hos sig en längre tid, och precis som du beskriver har du inte den juridiska rättigheten att skriva under papper från skola etc. Det behövs alltså två utredningar, en som utreder ditt barnbarns behov, och en som utreder din lämplighet.

Det finns två varianter av placering, antingen som en privatplacering enligt 6 kap 6 § SoL, där det inte bedöms finnas något vårdbehov hos barnet och ni klarar er utan stöd och ekonomisk ersättning från socialtjänsten. Då är det du och pappa som kommer att ha det samarbete som behövs för att exempelvis öppna sparkonto. Det är många ärenden som enbart vårdnadshavare kan skriva under på, och det kommer inte att ändras utifrån placering utan pappa kommer att behöva fortsätta skriva under, alternativt kan han göra en fullmakt åt dig som kan gälla i vissa fall.

Den andra varianten är om socialtjänsten bedömer att det finns vårdbehov hos barnet, dvs för att barnets behov ska kunna mötas så behöver barnet stöd. Då blir det en placering enligt 4 kap 1 § SoL, och då ingår stöd och ekonomisk ersättning.

Det är möjligt att efter en tid göra ansökan om vårdnadsöverflyttning, men du kan inte bli vårdnadshavare tillsammans med pappa, utan då får vårdnaden flyttas över från honom till dig. Även denna utredning görs av socialtjänsten.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter