Hjälp med missbruk

Hej!
Jag är mentor till dn fin tjej som idag överdoserat och hamnat på sjukhus. Jag har en nära kontakt med eleven och vi har pratat mycket. Hon har tidigare extremt negativa erfarenheter av socialtjänsten och är inte myndig. Hon behöver hjälp och jag undrar om det finns någon instans som man kan vända sig till inom socialtjänsten i Malmö där hon kan få både psykologisk hjälp och behandling för avgiftning. Jag vill guida föräldrarna rätt så att hela familken får hjälp och inte det som eleven uppger som ”meningslösa samtal” med socialtjänsten. Hon har talat med mig mycket om detta och jag skulle därför vilja veta exakt vilka enheter som hanterar dessa problem. Svar uppskattas!
Med vänlig hälsning,
En oroad lärare och mentor

Ulrika

Kommentarer

Hej!

Det är väldigt tråkigt och olyckligt när en ung person hamnar i ett missbruk grundat i en eller annan anledning. Nu kan vi inte säga att din elev är inne i missbruk och vi vet inte anledningen till att hon tagit överdos eller vad det är hon överdoserat. Det är bra att du finns för henne, alla goda krafter behövs och det kan göra stor skillnad för den enskilde.

Utifrån den historia som du beskriver ska en orosanmälan redan ha inkommit från sjukvården till socialtjänsten. Även om flickan har tidigare negativa erfarenheter så kan det vara en bra idé att försöka motivera henne till att se om det går att få till ett bättre samarbete med socialtjänsten. Om flickan har så stora problem att hon behöver läggas in för avgiftning behövs en planering tillsammans med socialtjänsten, de är de som har bäst insyn i de olika alternativen.

Oavsett vilka enheter i Malmö som arbetar med dessa problem så kommer flickan och hennes föräldrar att behöva prata med socialtjänsten. Du kanske kan erbjuda dig att vara med i samtal för att sedan kunna stötta i de olika alternativ som ges?

Maria ungdom är en enhet i Malmö som arbetar med unga i risk för missbruk, du kan gå in på deras hemsida eller ringa och prata med dem om du vill ha mer information om just deras verksamhet.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter