Hjälp Om Att Flytta Hemifrån

Hejsan, Jag är en tjej på 18år fyller 19 i december månad, och jag har alltid haft svårigheter i hemmet sens jag var barn. jag har en utländsk bakgrund och mina föräldrar har svårt att acceptera dagens samhälle och hur det fungerar här i sverige. Dem lever i det gamla och har svårt att släppa taget om sin egen dotter. Dem vill inte inse att jag vill ha mitt eget liv, att jag har pojkvän och inte vill bo kvar hemma. För jag har inte min frihet i hemmet. alltid bråk om när jag vill ut eller kanske vill övernatta hos en vännina. det är konstant bråk i hemmet. och jag har tröttnat. vill flytta hemifrån tillsammans med min pojkvän, men det är svårt att hitta lägenhet och jag behöver få flytta hemifrån så fort så möjligt. Mina föräldrar har sagt till mig hela tiden ifall jag fortsätter som jag gör att jag e ute sent kommer inte hem osv att dem kommer slänga ut mig hemifrån. Jag vill inte hamna ute på gatan heller. Jag kan inte bo hos min pojkväns föräldrar heller för deras lägenhet e liten och vi får inte plats där och inte heller hos mig av just den anledningen att mina föräldrar kan inte acceptera det jag vill i livet. jag jobbar också på en videobutik. får inte heller så mycket i lön. så frågan är hur jag ska klara mig om jag ska flytta hemifrån. kan socialen hjälpa mig att hitta lägenhet och hjälpa mig in i rätt väg?

anonym

Kommentarer

Hej

Vi förstår att situationen måste vara påfrestande för dig och det låter som om du verkligen har försökt få dina föräldrar att förstå hur du känner dig.

Det är viktigt att man förstår varandra för att slippa onödig oro. För att verkligen lyssna på varandra kan det ibland vara lättare att mötas och prata tillsammans med någon som är van vid att möta familjer i liknande situationer. En rekommendation är att vända sig till Plattform Malmö som är en stadsdelsövergripande öppen samtalsmottagning dit ungdomar mellan 12-21 år eller deras föräldrar kan vända sig för att få råd och stöd, utan att bli registrerade. Man kan gå dit själv för att prata eller tillsammans med sina föräldrar. Läs mer om dem på:

https://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Familj-barn-och-un...

Om det är så att din nuvarande inkomst inte räcker för att täcka de behov du har så kan du pröva din rätt till kompletterande försörjningsstöd, trots att du fortfarande bor hos dina föräldrar. Eftersom att du är över 18 år och inte längre går på gymnasiet så anses dina föräldrar inte längre försörjningsskyldiga gentemot dig. Observera att du prövar din rätt till försörjningsstöd under de förutsättningar du befinner dig i just nu. Beslutet grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av den sökandes inkomster, tillgångar och utgifter.

En förstagångsansökan gör man genom att ta kontakt med socialtjänsten i sin stadsdel. För att komma i kontakt med de som arbetar med försörjningsstöd så ringer man till försörjningsenheten på något av telefonnumren nedan.

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 14
Fosie Tel: 040 34 57 00
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 30
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 33 69
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 94
Västra innerstaden Tel: 040 34 38 30

När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder fram till ett beslut. Beslutet grundar sig som sagt på bland annat den uträkning man har gjort av den sökandes inkomster, tillgångar och utgifter.

För att få ekonomisk bistånd krävs det att man ligger under den så kallade riksnormen som fastställs varje år av regeringen.

Skulle man få avslag på sin ansökan så har man alltid rätt att överklaga beslutet. Din socialsekreterare skall på begäran hjälpa dig med detta.

När det gäller bostadsmarknaden i Malmö så är den dessvärre väldigt ansträngd och att få hjälp med lägenhet via socialtjänsten är mycket svårt och ges endast i mycket särskilda fall till barnfamiljer.

Om du inte redan har ställt dig i Malmös bostadskö så rekommenderar vi att du ställer dig i den. Ju tidigare du gör detta desto bättre utgångsläge har du för att i framtiden hitta ett eget boende. För att ställa dig i kön gå in på Boplatssyds hemsida:

https://www.boplatssyd.se/Pages/Start.aspx

Utöver detta rekommenderar vi också att man söker lägenheter eller andra former av boende genom exempelvis blocket som man hittar på:

https://www.blocket.se

Det är i dagsläget den nättjänsten med det absolut största utbudet av annonser om andrahandsuthyrning, inneboendekontrakt och så vidare. Du kan även ta en titt på Malmö Högskolas hemsida. Där finns det en anslagstavla där det ofta annonseras om lägenheter och inneboendekontrakt. Vissa annonser vänder sig bara till studenter men det finns också annonser som riktar sig till ickestuderande. Denna sida finner du på:

https://www.mah.se/Ar-student/Anslagstavla/Bostad-Accomodation/

I Malmö finns det även många mindre hyresvärdar. Dessa kan man titta efter i telefonkatalogen och sedan ringa runt till. Ett annat tips är att sprida ut till vänner och bekanta att du letar efter nytt boende. Många gånger förmedlas bostäder genom kontakter.

Observera att socialtjänsten enbart kan tillgodose det akuta behovet av tak över huvud och är enbart ett stöd för de personer som praktiskt taget bor på gatan. Detta akuta stöd kan mycket väl innebära en säng på ett härbärge för natten.

Hoppas att du har fått någon tanke om hur du kan gå vidare. Vi svara mer än gärna på fler frågor och funderingar!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter