Socialt kontrakt

Jag har en kontakt på soc, får hjälp med nödlösning av boende, [ensam med barn).
Om jag ej hittar en bostad att hyra. Så kan jag ju inte ha en nödlösning utan hjälp med en permanent lösning.
Jag undrar hur länge är en nödlösning möjlig att bo med, har barn ,14 år.
Och hur går man vidare , får man tillfällig jourboende/lght en period ?
Och hur lång tid tar det innan det blir aktuellt med ett socialt kontrakt.
Jag är skuldsatt, kronofogden inkasso ect,
Arbetslös, men med bostad kan jag få arbete ganska omgående. Ensamstående mamma.

Bettanblue

Kommentarer

Hej!

Du måste diskutera din boendesituation och dina faktiska möjligheter att finna ett permanent boende med din socialsekreterare. I Malmö kan barnfamiljer beviljas boende på grund av nöd en vecka i taget fram till dess att ett mer permanent boende kunnat ordnas. Hur lång tid det tar kan vi inte svara på.

Ansvaret för att finna boende vilar på den enskilde. Men du befinner dig i en ekonomisk situation som gör det svårare att finna en bostad till dig och ditt barn.

Hoppas att du snart kan finna ett beständigt boende så att ditt barn kan leva och bo under ordnade former.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter