Föräldra ansvar.

Uppbär ekonomiskt bistånd.
Har en dotter som är svensk medborgare sedan födelsen. Är registrerad i svenska folkbokföringen som mitt barn. Barnet bor hos sin mamma, som inte kan ta hand om barnet längre. Barnet är 6 år. Bor och lever i ett asiatiskt land. Har kontakt på daglig basis. Har inte träffat mitt barn fysiskt och umgåtts på 1 1/5 år.
I detta land finns inget socialt skyddsnät.

Har akut behov av att åka och ta hand om mitt barn först och främst. I andra hand ta hem mitt barn till Svergie för omvårdnad och leva med mig.

Vilka rättigheter har jag för bistånd till att genomföra detta ? ?
Barn konventionen ? ?

Orolig pappa.

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som att du har en dotter som är 6 år gammal och svensk medborgare och som bor tillsammans med modern i utlandet, sannolikt moderns hemland. Vi förstår också det som att du behöver ekonomiska medel för att åka till utlandet för att dels ta hand om ditt barn men också för att hämta barnet till Sverige. Du erhåller ekonomiskt bistånd och undrar om du har rätt att få ersättning för de ändamålen.

För alla ansökningar om ekonomiskt bistånd skall socialtjänsten göra en individuell prövning. Du har rätt att ansöka om kostnaderna. Handläggaren kommer därefter att pröva din ansökan. Beslutet beror på olika faktorer, bl a om inte kostnaderna kan täckas på annat sätt. Vi föreslår att du kontaktar din ekonomihandläggare och beskriver din situation. Det är bra också om du räknar ut vad det skulle kosta och utförligt beskriver vad kostnaderna avser. Bra om du också hör med ambassaden för att kolla upp vad som behövs för att du ska kunna ta med barnet till Sverige, det kan finnas formalia som ska uppfyllas innan barnet kan lämna landet och flytta till Sverige. Exempelvis att modern som vårdnadshavare samtycker till att barnet flyttar till Sverige.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen,

Soctanterna

Soctanter