Sökta arbeten 60 dagar bakåt.

Jag är nysökande av ekonomiskt bistånd och skall fylla i blå blankett. Söker för dec.
Och jag skall redovisa okt och nov sökta arbeten. Har inga anteckningar om detta eller kan ta fram på dessa sökta arbeten eller minns vilka.
Hur skall man kunna detta när man får reda på detta nu den 30 nov ? ?
Detta får jag inte ihop, detta kan jag inte redovisa.

Fundersam.

Kommentarer

Hej!

Om du står utan arbete så bör du vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Genom att logga in på deras portal när du söker arbeten kan du också få fram din historik. Har du sökt arbeten på egen hand utan att använda dig av Arbetsförmedlingens portal så får du skriva ner de arbeten du minns att du sökt och därefter ta en dialog med din handläggare.

Lycka till i jobbsökandet!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter