Oro ekonomi mm

Hej!
Jag är 17 år och blev LVU för 3-4 år sen.
Nu är jag inte det längre, men kan inte bo hos mina föräldrar eftersom de dricker och jag mår dåligt av att vara i huset, eftersom min bror tog livet av sig där och en massa andra tråkiga saker har hänt där.
Jag går på IM där det är meningen att jag ska läsa in grundskolan, men jag har inte ens fått något schema, eftersom de inte tror att jag ska klara av det. Jag får bara vara där 3 tim 3 dagar i veckan och bara vara i ett café och inte lära mig någonting.
Jag har inte några pengar och har flyttat in hos min pojkvän hos hans föräldrar. Jag får inga pengar från mina föräldrar och Soc vill inte hjälpa mig.
Det enda jag har, sen en vecka tillbaka, är 3000 kr/mån som jag får utbetalt från ett skadestånd jag fick när jag blev utsatt för grovt våld för tre år sen.
Har Sos rätt att neka mig bistånd pga jag har fått ett skadestånd? Det känns inte rätt. Skadeståndet ska väl vara till mig och inte för att Sos ska kunna minska sina bidrag? Dessutom går det inte att leva på 3000 kr/mån. Vad ska jag göra?

Oro

Kommentarer

Hej!

Det du har gått igenom låter otroligt jobbigt. Det låter som om du inte känner att du kan vända dig till dina föräldrar för hjälp och stöd.

Även om du inte bor med dina föräldrar så är de försörjningsansvariga för dig fram till du fyllt 18 år, om du läser på gymnasienivå är de försörjningsskyldiga tills du blivit 21 år.

Rätten till försörjningsstöd regleras i 4 kap. Socialtjänstlagen (SoL) Enligt 4 kap 1 § SoL har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt, rätt till försörjningsstöd. Försörjningsstöd ska utgöra ett yttersta skyddsnät, för att människor ska klara sin försörjning. D.v.s. först om en person inte klarar sin försörjning på något annat sätt, har den rätt till försörjningsstöd. Socialtjänsten gör därför en individuell behovsprövning. De beaktar vilka tillgångar den enskilde själv har och vilka andra möjligheter den enskilde har att få sina behov tillgodosedda.

Tillgångar så som skadestånd ses som regel som inkomst och tas därför med i beräkningen.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter