Avbryta SoL placering, så kallat sammanbrott

Hej.
Mina två barn är SoL placerade sedan 5 år, efter att jag blev sjuk psykiskt och hamnade i missbruk. Jag är sedan 4,5 år helt drogfri och valde även bort alkohol för att förebygga min drogfrihet över tid. Jag har gått på behandling och har fortfarande regelbundet kontakt med psykiatrin för att bibehålla mitt stabila mående. För en vecka sedan framkom inför ett planerat umgänge med barnen att de inte har det bra i familjehemmet och att den nya pojkvännen där är fysiskt hårdhänt mot barnen. Familjehemmet väntar även sitt första biologiska barn och uttrycker tydligt till mig att hon inte orkar med att ta hand om mina barn. Detta resulterade i ett så kallat sammanbrott och barnen vistas nu hos mig helt. Nu har soc sagt att jag riskerar polisanmälan för kidnappning om jag inte släpper tillbaka barnen till familjehemmet och att jag inte enligt lag får avbryta denna frivilliga placering, trots att jag möter samtliga krav från soc. Jag har en stabil inkomst, är drogfri sedan 4,5 år utan sug, har tagit emot all hjälp som har erbjudits och lite till. Barnen har allt de behöver, eget rum, fritids sysselsättning, skolgång som sköts, är hela, rena och mätta. Vad kan jag göra för att få ordning på situationen? Vad kan soc göra av det de hotar med? Får jag enligt lag ta hem barnen utan beslut från soc under perioden för en utredning?

TT

Kommentarer

Hej!

Du har hamnat i en problematisk situation.

Vi råder dig att föra en fortsatt dialog med barnens socialsekreterare kring barnens hemförhållanden och kring hur socialtjänsten bedömer din föräldraförmåga.

En placering enligt socialtjänstlagen SoL är frivillig och kan därmed avbrytas. Beroende på hur umgänget sett ut mellan barn och vårdnadshavare under tiden för placering kan det bedömas finnas fara för att ett abrupt avslut av placeringen och kan vara till skada för barnen.

Om socialtjänsten bedömer bristerna hos vårdnadshavarna/en som så stora och att en frivillig placering är i fara skall socialtjänsten överväga om kriterier för ett tvångsomhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om våd av unga LVU är tillämpliga.

För oss råder det oklarhet kring ditt ärende. Du får be din socialsekreterare att närmare förklara sina uttalanden. Om du inte blir nöjd med det kan du kontakta dennes chef. Ytterst kan du kontakta IVO Inspektionen för vår och omsorg om du anser att det finns fel och brister i socialsekreterarens handläggning.

Hoppas att ni kan räta ut alla frågetecken tillsammans med socialsekreteraren.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter