, delar lägenhet

Jag och en kompis ska dela på en lägenhet Han har sjukpension och jag går på försörjningsstöd har vi rätt att ha delad ekonomi även i fortsättningen då så att man räknar på mig som enskild person

L

Kommentarer

Hej!

Om du och din kompis inte är att betraktas som sambos, dvs att ni inte lever tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden, så kan vi inte se att ni har försörjningsskyldighet mot varandra.

För att inget skall bli fel för er bör ni diskutera era tankar med era handläggare på socialtjänsten och Försäkringskassan

Vänligen

Soctanterna

Soctanter