Gallrning

Hej,Transportstyreksen vill ha information om mig från socialnämnden angående om jag är duglig att fortsatt ha körkort ur nykterhetssynpunkt.Hur länge sparas information om mina lobbar i deras register? Preskiberas och gallrars lobarna emellanåt./Dan

Dan

Kommentarer

Hej!

Din fråga gäller hur länge socialtjänsten sparar uppgifter om dig.

Om det finns ett pågående ärende hos socialtjänsten gallras uppgifterna tidigast efter 5 år från det ärendet avslutats. I de fall informationen/oron inte leder till ett ärende samlas uppgifterna hos socialtjänsten och sätts vanligtvis in i en pärm för förvaring. Uppgifterna gallras efter en av kommunfullmäktige fastställd tidsperiod, brukligt är efter 2 år.

Du kan även vända dig till det socialtjänstområde du tillhör för att få veta vilka uppgifter/anmälningar som inkommit gällande just dig, samt hur länge de bevaras hos socialtjänsten.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter