Hur hög hyra vid flytt med försörjningsstöd?

Jag vill av flera skäl byta bostad och har hört att man har rätt att flytta även med försörjningsstöd. (Förutsatt att hyresvärden accepterar hyresgäster med försörjningsstöd).

Jag undrar nu därför hur hög maxhyran är för en ensamstående person utan barn vid flytt inom Stockholmsområdet? Jag tänker då flytt från ytterförort till närförort.

Jag hörde också att socialtjänsten kan ge den sökande de eller flera "straffmånader" där försörjningsstöd inte betalas ut om man väljer att flytta till en lägenhet med högre hyra än den man redan bor i. Stämmer detta?

Att flytta och kunna bo där man trivs har påverkan på mående och mycket annat och jag antar att man som försörjningsstödstagare har rätt att flytta även om hyran blir högre?

A

Kommentarer

Hej!

Du vill flytta till annan bostad av en eller annan anledning. Du skall självklart diskutera med din socialsekreterare kring just dina önskemål och skäl till att flytta. I Sverige har alla rätt att bosätta sig var man vill men man förutsätts i grunden kunna försörja sig själv. Men alla kan under kortare eller längre perioder komma i situationer där man är i behov av vårt yttersta skyddsnät, ekonomiskt bistånd från socialtjänsten, och under denna tid kunna flytta till mer passande boende.

På soctanterna kan vi bara svara till hur det ser ut i Malmö. Här får en lägenhet för en person maximalt kosta 6525 kronor per månad som bedöms skälig i förhållande till vad en låginkomsttagare kan kosta på sig.

Håll kontakt med din handläggare på orten och lycka till med dina boendeplaner.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter