Vems ansvar???

Hej, jag behöver hjälp i kontakten med sjukvården och kommunen. Det handlar om en 33årig man som har ett blandmissbruk men även flera diagnoser som paranoida vanföreställningar, autism ADHD... han har inte någon insikt i att han är sjuk, tar inte mediciner och lägger inte in sig frivilligt. Han har en bostad m klarar inte av att bo själv, kommunen säger att det inte bara kan falla på dem utan att landstinget också kan betala. Vad är kriterierna? MVH Annika

Annika Säker

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som att personen i frågan har ett blandmissbruk samt psykisk ohälsa vilket leder till att han har svårt att klara av vardagen. Du uppger att kommunen har meddelat att det ekonomiska ansvaret måste delas. Det framgår inte vilka kostnader det handlar om.

Generellt gäller det att kommuner och landsting har ett delat ansvar för missbruks- och beroendevård. Kommunen står för behandlingsinsatser som öppen- och institutionsvård. Landstinget tillhandahåller medicinsk vård.
Hoppas du har fått svar på dina frågor!

Vänligen,
Soctanterna

Soctanter